Läs chatten om rätten till skydd

23 februari 2012

Moderator: Hej och välkomna till dagens chatt! Ni kan börja ställa era frågor nu!

Mandy: Måste jag gå själv till skolan. jag tycker det är läskigt.

Barnombudsmannen: Du har rätt att känna dig trygg på väg till skolan. Har du kunnat prata med någon om din rädsla? Det är viktigt att du inte är ensam om det du känner. Prata med dina föräldrar eller din lärare eller någon annan vuxen du litar på.

Anna: Min mamma är inge snäll. Vad kan jag göra?

Barnombudsmannen Alla barn har rätt att få känna sig trygga hemma. Kan du förklara för din mamma vad du känner och när du känner så här? Lyssnar hon då? Jag tänker att det kanske också finns någon annan vuxen du litar på som du kan prata med som kanske kan hjälpa dig. Du kan också alltid ringa till Bris och få råd, de har telefonnummer 116100.

Lars Adamsson: 400 000 barn lever med alkoholberoende föräldrar och mörkertalet är stort. Hur skall man åskådliggöra deras problem och vad görs för att värna om dessa barns rätt till ett värdigt liv ?

BarnombudsmannenDu tar upp en viktig fråga. Barn som växer upp i missbruks eller riskbruksmiljöer känner sig ofta ensamma med mycket svåra frågor och stor oro. Jag tänker att det är viktigt att socialtjänsten blir mycket mer synlig för barn så att man vet vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd. Jag tänker också att kommunerna måste ha bra stöd att erbjuda för barn som lever i den här situationen. Det kan ex handla om gruppverksamhet där man får träffa andra barn.

Beatrice: Jag vill byta namn hur gör man då?? kan jag byta till vad jag vill???

BarnombudsmannenHej Beatrice! Är man under 18 år så måste dina föräldrar godkänna att du byter namn. Är du över 12 år så har du i alla fall rätt att säga nej om du inte gillar ett namn som dina föräldrar föreslår.

Ana: Om man inte har någpnstans att bo vad gör man då?

BarnombudsmannenHej Ana! Om du är bostadslös så är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten. De kan hjälpa dig att åtminstone få tak över huvudet. Är du under 18 år så måste de hjälpa dig direkt!

kalima: jag är mobbad jättemycke i skolan och ingen gör nåt :-(

BarnombudsmannenHej Kalima! Det är inte alls okej! Din skola måste ingripa direkt, det är nolltolerans mot mobbning. Om dina lärare inte lyssnar kan du prata med rektor eller skolkuratorn. Om de inte heller lyssnar på dig så kan du ringa till Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen. 08-58608391. Försök också prata med någon vuxen du litar på för att få stöd! Du kan också ringa till Bris!

Pontus: Hej Fredde. Min tjej ska åka till fjällen med sina föräldar men hon vill inte- Måste hon följa med? Jag vill vara med henne.

BarnombudsmannenHej Pontus! Jag tycker alltid att föräldrar måste kunna prata och resonera med sina barn. Det handlar om att mötas med respekt. Alla i familjen kan inte alltid få precis som de vill, men det gäller att kunna resonera tillsammans. Barnkonventionen säger att alla barn har rätt att säga sin mening och beroende på barnets ålder och mognad så ska barnets åsikt också respekteras.

dag: får mina föräldra låsa in mig i mitt rum under hel dag?

BarnombudsmannenNej! Dina föräldrar får inte låsa in dig för att straffa dig på det sätt som du beskriver. Det säger lagen som handlar om barnaga. Har du någon vuxen du kan prata med? Du kan också söka stöd hos socialtjänsten där du bor som ska lyssna på barn. Du kan också ringa Bris 116100.

jojo: får jag flytta hemifrån om jag blir slagen hemma?

BarnombudsmannenHej Jojo! Ingen har rätt att slå dig! Det är viktigt att du får hjälp att kunna vara trygg. Är det någon vuxen i din närhet som du kan prata med? Någon kompis förälder eller någon i skolan? Socialtjänsten är skyldiga att hjälpa dig och ett alternativ kan vara det nu nämner att du får bo någon annanstans.

Moderator: Nu är chatten stängd! Tack för den här gången!