Läs chatten om rätten till utbildning

12 september 2013

Moderator: Chatten är öppen nu!

En som kämpar: Jag upplever ett stort glapp mellan socialtjänsten och rättsväsendet. Socialtjänsten kan ha sin åsikt men i rätten faller allt som ett korthus. Är ni medvetna om att många barn far illa i och med det? Sedan så tycker jag att ingen skall ha rätt att sätta sig emot att ett barns röst får bli hörd och dokumenterad. Vad gör ni för att få bukt med med detta? Snälla ge mer makt åt socialtjänsten att sätta stopp, det skulle underlätta så mycket i en karusell som aldrig tycks få ett slut.

Fredrik Malmberg: Hej! I den strategi för barnkonventionens genomförande i Sverige som riksdagen antog 2010 så framhävs barents rätt att komma till tals. Det är viktigt att socialtjänsten gör det möjligt för barn att komma till tals på sina villkor och att formerna är trygga. Barnets åsikt ska också ges betydelse beroende på ålder och mognad. Samma krav gäller också när frågor som rör barn behandlas i rättsväsendet.

Maria: När får ett barn välja vem den vill bo hos? idag har vi delad vårdnad.

Fredrik Malmberg: Hej Maria! Det är oerhört viktigt i frågor som rör boende, vårdnad och umgänge att barnets bästa är utgångspunkt. Det ställer stora krav på föräldrar och myndigheter att ta reda på det och vi tycker att det är viktigt att man lyssnar på barnet och att barnet får komma till tals under trygga former. Enligt barnkonventionen har barn en absolut rätt att komma till tals. Vad gäller inflytande så ska barnet ges inflytande beroende på ålder och mognad.

Alex: VI får inte ha mobiltelfoner på fritis längre. Det fick vi ha förra året är inte det en rättighet man borde ha?

Fredrik Malmberg: Hej Alex! Det är viktigt att fritidspersonal och barn tillsammans diskuterar vilka regler som ska gälla kring t ex mobiltelefoner. Det kan finnas argument både för och emot.

Tobias: Hej! Finns det bestämt någonstans hur lång tid man får lunch i skolan? Jag tycker det är stressigt att vi måste äta på 20 min? Går i 3:an

Fredrik Malmberg: Hej Tobias! Det låter stressigt, tycker jag. Har du provat att ta upp frågan med din lärare eller med skolans rektor? Kanske kan elevrådet, om det finns på skolan, ta upp frågan också?

Maria: Hej! JAg går i en skola där alla toaletter är superäckliga och det har man tagit upp på alla föräldramöten men inget händer. Ska man behöva hålla sig hela dagarna eller hur tycker du man ska göra?

Fredrik Malmberg: Hej Maria! Det du tar upp är inte okej. Det skulle vuxna aldrig acceptera. Barnombudsmannen har skrivit en rapport om detta. Vi vet att många barn, precis som du beskriver, inte vill gå på toaletten och det är inte alls bra. Om det inte hjälper att ta upp frågan på skolan kan ni alltid vända er till ansvariga politiker i kommunen där du bor eller Skolinspektionen (www.skolinspektionen.se) samt Arbetsmiljöverket.

Tobias: Jag tycker det är jobbit i skolan för dte är så mycket skrik och prat. Vad ska jag göra tycker du? Hej då från Astrid

Fredrik Malmberg: Hej! Det låter inte bra. Du har rätt att få studiero. Har du prövat att ta upp detta med din lärare och beskriva hur du har det?

Frans: Jag är 11 år och tycker det är jobbigt i skolan för jag känner mig utstött men inte precis mobbad, vem ska lyssna på en sån?

Fredrik Malmberg: Hej Frans! Vad bra att du berättar. Du ska inte behöva ha det så i skolan! Jag tycker att du ska prata med någon på skolan eller med någon annan vuxen som du har förtroende för. Du måste få stöd. Skolan måste hjälpa dig, det är det lag på.

Ludwig: Hej Barnombudsmannen! Jag undrar hur gammal man måste vara för att själv få bestämma i vilken skola man ska gå i. Jag skulle vilja byta skola för alla som bor nära mig går i en annan skola som är lite längre bort.

Fredrik Malmberg: Hej Ludwig! När man är barn (under 18 år) är det föräldrarna som bestämmer val av skola, men självklart är det viktigt att de lyssnar på dig och att ni pratar om hur du tänker och känner. Ett tips kan ibland vara att skriva ett brev till sina föräldrar, de kanske de förstår bättre om det inte räcker med att prata.

Isak: Hej barnombudsmanen. Hur många gånger ska man träna i veckan. Jag tränar fotboll fyra dagar i veckan och hinner inte med kompisar. Men man måste gå på alla träningar eller sluta

Fredrik Malmberg: Hej Isak! Du får förstås träna hur mycket du vill, men det ska ju kännas kul, eller hur?

En som kämpar: Tack för ditt svar. Tycker du att det är rätt att en förälder vid gemensam vårdnad kan neka ett utsatt barn att bli hörd och socialtjänsten/BUP kan inte göra något. Är det något som ni jobbar för att få bort?

Fredrik Malmberg: Hej! Sedan något år tillbaka finns det en möjlighet för socialnämnden att bestämma att ett barn ska få gå ex till BUP även om en vårdnadshavare motsätter sig det. Det måste dock prövas av nämnden. Det var en förändring som vi arbetade för. Vi tycker förstås att det är oerhört viktgit att barn i utsatta situationer får komma till tals. Socialnämnden kan, vid oro om att ett barn far illa, prata med barnet även om föräldrarna motsätter sig det.

Anna: Vad händer om man struntar i barnkonventionen i ett land fast man har lovat händer det nåt?

Fredrik Malmberg: Hej Anna! Då får landet skämmas. Var femte år så granskas Sverige och alla andra länder av FN:s barnrättskommitté. Då kan man få både beröm och kritik. Vill du läsa mer om vad FN tyckt om Sverige finns det på vår webbplats.

Arvid: Vad tyckte du bäst om i skolan när du var liten? Jag tycker gympa

Fredrik Malmberg: Hej Arvid! Jag tyckte nog bäst om samhällskunskap och historia, men gympa var ju också kul!

Kalle: Hur mycket dataspel får man spela i veckorna? Jag får nästan inte spela nåt alls hemma i veckorna och iskolan får vi inte spela nåt?

Fredrik Malmberg: Hej Kalle! Det finns inget exakt rätt eller fel här. Det viktiga är ju att du mår bra, hinner med skolan och annat viktigt. Hoppas du kan prata med dina föräldrar så att ni kan hitta fram till en bra lösning.

LYDIA: Hej! Du som kan hjälpa barn varför kan inte du förbjuda mobbning på internet?

Fredrik Malmberg: Hej Lydia! Barnombudsmannen bestämmer inte, det gör politiker. Men vi tycker det är helt fel när barn blir utsatta för mobbning. Vi vet hur ont det gör. Det är inte tillåtet att exempelvis förtala andra på internet. Skolan har också ett ansvar. Det råder nolltolerans mot kränkande behandling som hör ihop med skolan och då räknas även fritiden in. Du kan vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Liv: Jag tycket det är så störigt att vi har sovmorgon på torsdagar och börjar klockan10. Min buss är ändå där vid typ 8. Man borde tänka lite mer på oss som bor på landet.

Fredrik Malmberg: Hej Liv! Det blir långa dagar för dig. Ta upp det med din skola. Det är ju viktigt att planeringen blir bra för alla barn. Ibland kan det dock vara svårt att tillmötesgå alla, men det är ju värt att pröva!

Pippi: Kan du komma till vår skola och säga till alla om barnkonventionen och vilka regler som gäller eller vad gör du

Fredrik Malmberg: Hej Pippi! På vår hemsida finns det väldigt bra material som du kan ladda ner om barnkonventionen - "Jag vill säga något" - som är till för skolor. Barnombudsmannen är ute på skolor, men vi hinner inte åka runt överallt. Vi är inte så många och Sverige är stort. Just nu har vi också fokus på att besöka barn som är i psykiatrin.

Noah: Min gympafröken säger att man måste ha skor i gympahallen för att min kompis har vårtor. Det tycker jag är ganska taskigt för dte kan ju inte han hjälpa.

Fredrik Malmberg: Hej Noah! Det är viktigt att man kommer överens om vilka regler man har och att man kan förklara varför vissa regler finns. Sedan är det ju förstås inte bra om vuxna pekar ut vissa barn för det kan ju kännas jobbigt.

Axel: Min mormor säger att man inte ska ge pengar till människor som sitter och tigger om det även om de ser lessna ut. Vad tycker du?

Fredrik Malmberg: Hej Axel! Svår fråga faktiskt. Jag ger ibland, men inte alltid. Det måste man nog bestämma själv hur man gör. Jag tycker att det är viktigt att människor som far illa kan få hjälp av exempelvis kommunen så att de inte slipper tigga.

Cajsa: Måste man gå i skolan om man inte vill?

Fredrik Malmberg: Hej Cajsa! Ja, om man går i grundskolan så måste man gå dit. Det finns en lag som säger det. Men om man inte trivs i skolan, exempelvis för att man är utfryst eller något annat så är det superviktigt att man tar upp det med någon vuxen man har förtroende för. Då måste man få stöd!

Channa: När man delar upp lag i skolan på idrotten så blir alltd samma barn valda sist är det okej?

Fredrik Malmberg: Hej Channa! Nej! Jag tycker att alla gympalärare måste kunna undvika att det blir så.

Jossan: Hej barnombudsmannen! Jag har en viktig fråga. Om jag behöver hjälp med en viktig grej och ringer till Bris får jag hjälp av dom då? Vad händer då?

Fredrik Malmberg: Hej Jossan! Viktig fråga! Om du ringer till Bris så är du anonym. De lyssnar och ger bra stöd. Vill du veta mer - gå in på deras webbplats bris.se eller ring 116 111. Om din fråga handlar om barns rättigheter kan du ringa oss på Barnombudsmannen på 020-231010.

Fia: Gillar du godis?

Fredrik Malmberg: Hej Fia! Ja! Men jag gillade godis mycket mer när jag var liten.

Greta: Hej! JAg går i 2 an och älskar att rita på fritids, men alla penor är dålig och trasiga är inte det fel.

Fredrik Malmberg: Hej Greta! Det låter tråkigt med trasiga pennor. Prata med din lärare ochj berätta att du inte kan rita eftersom alla pennor är dåliga.

Camilla: Vad har du att säga om Lundsberg? Var det fel av skolinspektionen att stänga utifrån barnens perspektiv?

Fredrik Malmberg: Hej Camilla! Jag tycker att det är viktigt att det finns en lag som skyddar barn mot kränkande behandling. Lagen ska skydda de barn som utsätts. Det är oerhört viktigt att vuxna med ansvar tar detta på allvar i tid. Ansvariga myndigheter är skyldiga att agera. Som barnombudsman får jag dock inte gå in i ett enskilt ärende så min kommentar är generell.

Jack: Mina föräldrar tycker att jag ska gå i en annan skola för den är bättre men jag vill ju gå kvar i min gamla skola för här har jag kompisar är inte det viktigt? vad tycker du

Fredrik Malmberg: Hej Jack! Det är viktigt att du pratar med dina föräldrar så att ni kan resonera om för- och nackdelar. Till sist är det dock föräldrarna som bestämmer när man är under 18 år. Men det är förstås superviktigt att de lyssnar och att ni har en bra dialog.

Tina: När har man rätt till husdjur till exempel en hund? jag är 10

Fredrik Malmberg: Hej Tina! Kul att du gillar husdjur! Man har inte rätt till husdjur som barn, men du kan ju alltid försöka prata med dina föräldrar om det. Husdjur kräver ju att man tar hand om dem på ett bra sätt.

william: hej är det bra att skolka hela terminen

Fredrik Malmberg: Hej William! Nej. Att missa skolan är inte bra nu och inte bra för framtiden heller. Går man i grundskolan så måste du gå i skolan.

Helge: Vad tycker du om marsipantårta?

Fredrik Malmberg: Hej Helge! Tung fråga. Jag gillar marsipan!

Lisa: Jag har en kusin som bor i england. Där har de speciella skolkläder så ingen blir mobbad för sin stil varför är det inte så i Sverige?

Fredrik Malmberg: Hej Lisa! När jag pratar med barnombudsmannen i England så berättar hon att det finns mycket mobbning där också. Så tyvärr tror jag inte att det räcker med särskilda kläder. Det handlar istället om hur vi människor är mot varandra.

Elis: Jag hade en ballong som var grön igår men idag är den blå! ;(

Fredrik Malmberg: Hej Elis! Härligt!

Svanen: Hej

Fredrik Malmberg: Hej där!

Moderator: Hej du som heter "jagharenttnamnsomingenfårv". Din fråga är inte relevant. Formulera om din fråga.

Svante: Jag visste inte att man kan få hjälp med läxor. En i min skola får hjälp men det kostar pengar. Jag tycker det är orättvist. Vad tycker du?

Fredrik Malmberg: Hej Svante! Jag tycker att alla barn borde kunna få läxhjälp i skolan. Men i dag ser det olika ut på olika skolor. Sedan är det förstås viktigt att de läxor som ges går att förstå. Skolverket har sagt en del om vad som är bra läxor.

Linnéa: Vår lärare råkade ge oss rast för tidigt... LOL! XD Vet du vad LoL betyder? annars kan du fråga mig så svarar jag :)

Fredrik Malmberg: Hej Linnéa! Kul att du gillar dina raster. Jag har en dotter som är 12 år så jag har koll.

Hjalmar: Vad är det bästa med ditt jobb?

Fredrik Malmberg: Hej Hjalmar! Det bästa är två saker. 1) att lyssna på barn om hur de tycker att saker är 2) att möta de som bestämmer i Sverige och få de att bli bättre på att lyssna på barn.

Moderator: Hej "Klara"! Din fråga är inte relevant. Formulera om din fråga.

Julia: Har du någon favoritgodis?

Fredrik Malmberg: Hej Julia! Bilar är ju gott...

Lilly: Hur många barn får man vara i en klass vi är 29 stycken?

Fredrik Malmberg: Hej Lilly! Det finns faktiskt ingen sådan regel, men det har funnits tidigare. Självklart är det inte bra om klasserna blir för stora. Men det är inte bara antalet barn som är viktigt. Lärarens kompetens, lokalerna, hur klassen delas in i grupper osv påverkar också.

Jeppe: Tycke du om att gå i skolan vilket var ditt favoritämne?

Fredrik Malmberg: Hej Jeppe! Jag gillade skolan, men inte hela tiden. Favoritämnet var nog samhällskunskap.

Pou-lover: Hej jag älskar appen pou, tycker du om den?

Fredrik Malmberg: Hej! Jag vet faktiskt inte vad det är för en app.

Bibbi: Varför är lusmedel så dyrt, borde inte det vara gratis eftersom det är ett skolproblem?

Fredrik Malmberg: Hej Bibbi! Ingen aning faktiskt. Rent generellt gäller ju om man inte har råd med viktiga saker som barnen behöver och lever med ansträngd ekonomi så kan man få stöd från socialtjänsten.

Moderator: Chatten är nu stängd. Tack för att ni var med! Ni kan gå in på www.barnombudsmannen.se för att ta reda på datum och tid för nästa chatt.