Läs chatten om rätten till utbildning

Moderator: Hej och välkomna till dagens chatt. Chatten är nu öppen!

Joar: Vad händer när barnkonventionen blir lag?
Barnombudsmannen: Hej! Jag tror att det kan ha stor betydelse, som det hade i Norge. Om barnkonventionen är lag så måste de som bestämmer följa barnkonventionen i domstolar. Jag tror också att fler kommer att vilja lära sig om barnkonventionen, både vuxna och barn.

ebby: Hur lever Sverige upp Till barn utbildning och lika värde
Barnombudsmannen: Hej! Rätt så bra! Sedan några år får även gömda barn gå i skolan. Det som kan vara ett problem är att en del barn som inte kan bo hemma utan är omhändertagna inte alltid får så bra skolgång. Det är något vi försöker ändra på!

Jonas: Rädd för mina föräldrar
Barnombudsmannen: Hej! Som barn har man rätt att vara trygg. Om du inte känner dig trygg och om du far illa har du rätt att få hjälp. Då kan du vända dig till socialtjänsten i den kommun där du bor. Numret kan du hitta på nätet. Du kan också ringa till Bris om du vill tala med någon vuxen. De har nummer 116111. Barnombudsmannen har också en barntelefon 020-231010.

smekarn: jag är mobbad
Barnombudsmannen: Hej! Skolan ska ha nolltolerans mot mobbning och kränkningar. Det betyder att skolan måste agera direkt om ett barn är mobbat. Många barn kontaktar oss och berättar om mobbning. De beskriver hur oerhört jobbigt och tufft det är att vara utsatt. Men det finns hjälp att få! Om det inte händer något när du pratar med en vuxen på din skola, en mentor eller elevhälsovården, så kan du också kontakta Barn- och elevombudet på 08-58608000.

Anna: Hej! Vad kan jag som förälder göra om jag anser att kommunen inte jobbar efter, eller tar hänsyn till barnkonventionen/barnchecklista i frågor som rör skola/förskola i politiska beslut?
Barnombudsmannen: Hej! Du kan påminna om den strategi för att stärka barnkonventionen som riksdagen har ställt sig bakom. Enligt den och artikel 12 i barnkonventionen så ska barn få komma till tals i viktiga frågor som handlar om dom. På barnombudsmannens hemsida finns också verktyg som kommunen kan använda för att analysera om besluten lever upp till barnkonventionen, barnkonsekvensanalyser. Ställ frågor till politikerna hur de lever upp till detta!

Oskar: Får lärarna ta våra mobiler bara så där?
Barnombudsmannen: Hej! Varje skola ska ta fram ordningsregler om vad som ska gälla på just den skolan. Elever och lärare ska ha möjlighet att vara med och ta fram dessa regler. En sådan regel kan exempelvis vara att förbjuda att mobiltelefoner används under lektionstid. Lärare har också rätt att beslagta föremål, som exempelvis en mobil, om det behövs för att det ska vara en bra studiemiljö. Det får dock inte vara en bestraffning.

Ken : Vad är det viktigaste som du gör för alla barn?
Barnombudsmannen: Hej! Det viktigaste är att lyssna på barn och unga som ringer, mejlar eller besöker oss. Vi besöker också skolor, flyktingförläggningar, sjukhus osv där barn är!

Hans: Vad gör jag när min lärare är dryg mot mig. Hon säger att jag inte kan nått.
Barnombudsmannen: Hej! Om du tror att du kan prata med din lärare om hur du känner så är det en väg att gå. Annars kan ett alternativ vara att prata med någon annan vuxen som du har förtroende för. Den personen kan kanske vara ett stöd för dig och ta upp detta med läraren.

Grebofemman: Varför får man inte lära sig t ex hur man ska hantera olika situationer i hemmet såsom brandlarm eller inbrott?
Barnombudsmannen: Hej! De flesta skolor brukar få besök av brandförsvaret och gå igenom vad man ska tänka på när det brinner. Om ni inte har haft ett sådant besök, fråga din mentor om ni inte kan ta upp detta!

ankanlars: Behandlas flickor och pojkar lika i Sverige
Barnombudsmannen: Nej, det finns stora skillnader fortfarande i hur flickor och pojkar har det. Kolla på statistiken som finns på vår hemsida, Max18. Två viktiga skillnader är att flickor säger sig må sämre än pojkar samtidigt som flickor klarar skolan bättre än pojkar. Om två veckor så kommer vi att presentera en rapport om detta!

Grebo skola 04: Hur tas flyktingbarn emot i den svenska skolan? Blir de placerade i "vanlig" klass direkt?
Barnombudsmannen: Hej! Det kan se olika ut, men ofta så börjar barnen i en förberedelseklass med andra flyktingbarn. Jag har mött många barn som kommit till Sverige och de tycker att skolan är väldigt viktig och vill lära sig mer.

Grebofemman: Varför finns barnkonventionen?
Barnombudsmannen: Hej! Den finns för att många barn behandlades väldigt dåligt under första och andra världskriget och det blev tydligt att det måste finnas regler som säger att även barn måste respekteras och ha skydd, inte bara vuxna. Alla länder utom två i världen har enats om att följa barnkonventionen, dvs de "regler" som finns i den.

Greboskola04: Vem bestämmer vem som ska bli barnombudsman och hur ofta byts personen ut?
Barnombudsmannen: Hej! När jobbet är ledigt så får man söka det och sen bestämmer regeringen. Jag har varit barnombudsman i sju år nu och kan som längst vara det i två år till.

Kebab mannen : jag mobbad för hur jag äter pizza
Barnombudsmannen: Du måste få gilla vilken mat du vill.

Grebo skola 04: Följer alla i Sverige barnkonventionen?
Barnombudsmannen: Hej! Nej, det tycker jag inte. I våra rapporter till regeringen berättar vi om saker som måste blir bättre. Även om de flesta barn i Sverige har det bra så är det inte så för alla barn.

Moderator: Hej! Tänk på att det är inte så bra att skriva namn till olika skolor. Ni som har gjort det får jättegärna skriva om frågan.

Majken: Vad händer med alla flyktingbarn i Sverige?
Barnombudsmannen: Hej! När barn kommer till Sverige, med sin familj eller ensamma, för att få skydd för att de flytt från krig så kollar Migrationsverket om de ska få stanna, dvs om de är flyktingar eller om de kan återvända. Du kan hitta många fakta om flyktingbarn på Migrationsverkets hemsida. När barnen är i Sverige så säger barnkonventionen att de har samma rättigheter som alla andra barn i vårt land.

Sanna: Får flyktingar som kommer hit börja skolan direkt?
Barnombudsmannen: Ja, ofta får de börja skolan snabbt.

Grebofemman: Hur kan den svenska grundskolan vara gratis?
Barnombudsmannen: Hej! Vi tycker att alla barn, oavsett om föräldrarna har pengar eller inte, ska få gå i skolan. Därför är den gratis. Det är också något som barnkonventionen säger. Skolan betalas istället av oss alla tillsammans genom skatten. Skatt betalar man när man får pengar för att man jobbar.

Moderator: Kebab mannen, du får skriva om dina frågor.

04: Hur vanligt är mobbning i svenska skolor?
Barnombudsmannen: Hej! Organisationen Friends som jobbar mot mobbning säger att 60000 barn mobbas i Sverige. För varje barn är det hemskt och det är inte okej. Vi måste alla göra vad vi kan för att se till att alla barn mår bra i skolan, att ingen blir ensam och att stoppa när barn eller vuxna i skolan utsätter barn för mobbning.

Rädd: Min kompis skämtar hela tiden om att han ska hoppa framför ett tåg och jag vet att det bara är skämt men jag blir ändå rädd ska jag prata med honom om att jag blir rädd
Barnombudsmannen: Hej! Jag förstår att du blir rädd. Jag tycker att det låter som att du bryr dig mycket om din kompis och det är väldigt bra att prata med honom om hur du känner. Sedan tänker jag att både du och din kompis behöver få stöd av någon vuxen som ni litar på. Kan du prata med någon hemma eller på skolan om detta? Om det är svårt kan du alltid ringa till Bris på deras barntelefon 116111. Det är viktigt att du och din kompis får stöd.

06: Jag blir mobbad för att jag är fett
Barnombudsmannen: Hej! Mobbning är inte okej, det är nolltolerans som gäller. Skolan ska ingripa direkt och du har rätt att få stöd. Barn som kontaktar oss berättar om alla möjliga elaka saker som den som mobbar kan säga om utseende, kläder eller vad som helst. Den som vill vara elak hittar på allt möjligt, men felet finns aldrig hos den som blir mobbad, det är den som är elak och taskig som måste ändra på sitt beteende.

Klass 4-5: Kan man säga att Barnombudsmannen skyddar Sveriges barn?
Barnombudsmannen: Vi bevakar och driver på så att de som bestämmer i Sverige följer barnkonventionen. Vi lyssnar på barn och särskilt ofta på barn som har det svårt. Men det är inte vi som kan skydda alla barn. Föräldrarna har ansvar för det. När föräldrarna själva har problem och inte kan skydda barnen så finns socialtjänsten i varje kommun. De ska hjälpa och skydda barn som har det svårt hemma.

Sammy: När BK blir lag, vad händer med mobbare då?
Barnombudsmannen: Hej! Redan nu är ju alla kränkningar i skolan förbjudna. Det jag tänker kan bli en skillnad är att skolan kan bli bättre på att tala om för barn hur de kan få hjälp.

Spelmannen: Min kompis skojar med mobbning alltså te.x han säger gå och dö. Jag säger sluta och han säger jag skojar!
Barnombudsmannen: Hej! Jag känner igen det du berättar. En del som säger elaka saker brukar sen säga att det bara var ett skämt. Men för det barn som får höra alla elaka ord är det inte roligt. Och då är det kränkningar som inte är okej. Om det inte hjälper att du säger åt din kompis så tycker jag att du ska prata med en vuxen som du har förtroende för.

Ida: Om föräldrarna bor långt från varandra, kanske i olika länder, har man som barn rätt att träffa båda då?
Barnombudsmannen: Hej! Barn har rätt att träffa båda sina föräldrar så länge barnet inte far illa av det. Men det blir förstås svårare om föräldrarna bor långt bort och det är dyrt att resa.

Femman: Har olika skolor olika regler för mobiler?
Barnombudsmannen: Ja, reglerna kan vara olika eftersom det är rektorn som bestämmer vilka ordningsregler som ska finnas på skolan.

Grebofemman: Vad hjälper barnombudsmannen till med?
Barnombudsmannen: Hej! Barn och unga ringer, mejlar och besöker oss. Vi lyssnar och ger råd. När barn berättar om saker som är fel och vi vet att det är problem som många barn har så driver vi på för att ändra lagar och regler. Varje år får regeringen som bestämmer i Sverige en rapport från oss med förslag!

Moderator: Chatten är nu stängd med vi fortsätter att svara på frågor som har kommit in hittills. Besök vår webbplats för mer information om kommande chatt: www.barnombudsmannen.se

Minna: Varför får man mobba på nätet, kan inte du bestämma att det är förbjudet?
Barnombudsmannen: Hej! Att mobba eller förtala någon på nätet är ett lagbrott och är man över 15 år kan man bli dömd för det. Det kan också handla om mobbning som skolan är skyldig att utreda och är man drabbad som barn kan man vända sig till Barn- och elevombudet.

Chris: Hej! Jag är tolv år. Måste jag vara hos båda mina föräldrar som bor på olika ställen? Barnkonventionen säger väl att man ska lyssna på bernen?
Barnombudsmannen: Hej! Du har rätt om barnkonventionen. Föräldrar har ansvar för barnen men de ska lyssna och ju äldre barnen blir desto mer ska barnen få att säga till om. Kanske kan du prova att skriva ett brev till dina föräldrar och berätta hur du känner och vad du själv vill? Om det inte hjälper - prata med någon annan vuxen som du litar på och som kan hjälpa dig.

Barnombudsmannen: Hej! Jag har fått ett inlägg med en fråga som handlar om att bli slagen hemma och "att vara jätterädd varje gång jag går hem". Jag tänker att det du berättar inte är okej. Det är förbjudet att slå barn och du har rätt att få hjälp och stöd. Din förälder behöver också hjälp att ändra på sitt beteende. Du kan prata med en kurator på skolan, ringa socialtjänsten i din kommun. Du kan också ringa till vår barntelefon på 020-231010 eller till Bris på 116111. Det syns inte på telefonräkningen om du ringer oss eller Bris på våra barntelefoner.

Grebo skola 04: Får alla barn sjukvård när det är krig?
Barnombudsmannen: Nej, krig drabbar barn fruktansvärt hårt och det är ju också en anledning till varför många flyr just nu.

Grebofemman: Varför är skolan så viktig som den är för oss barn?
Barnombudsmannen: Hej! Att få gå i skolan är en mänsklig rättighet. I många länder där jag har jobbat drömmer de barn som inte går i skolan om att få göra det. Det är viktigt med kunskap för att klara sig i dagens moderna samhälle!

Grebofemman: Vart hamnar pengarna som Sverige skänker till barn i andra länder?
Barnombudsmannen: Hej! Du kan läsa om biståndet från Sverige på Sidas hemsida. Sida förmedlar bistånd från Sverige. www,sida.se

Grebo skola 04: Får alla barn i världen möjlighet att gå i skolan?
Barnombudsmannen: Nej, tyvärr även om allt fler barn faktiskt får gå i skolan. Läs mer på Unicefs hemsida!

Grebofemman: Vem har bestämt exakt vad man ska lära sig i skolan och varför?
Barnombudsmannen: Hej! Det står i läroplanen för grundskolan. Läroplanen bestäms av regeringen.

Terminator: Är det ok att Mobba nån om han gillar majs
Barnombudsmannen: Nej

Kerstin: Varför får man inte ha mössa på sig i klassrummet? Den skymmer ju inte ansiktet.
Barnombudsmannen: Hej! Det beror på vad ni har kommit överens om för ordningsregler på din skola.

Kebabmanen2.0: Kan en lärare tvinga ett barn och vara med på en lektion som den verkligen inte kan t ex på idrotten
Barnombudsmannen: Hej, lektionerna är oftast obligatoriska, dvs man måste delta. Om det är någon särskild orsak som gör att du inte vill vara med så är det viktigt att du tar upp detta med din lärare så att du kan få stöd. Det kan ju handla om att du är rädd för något, att du känner dig otrygg, utsätts för kränkningar etc.

Grebofemman: Finns det någon lag för att man måste få läxor från skolan?
Barnombudsmannen: Nej, det är upp till skolan, rektonr och lärarna att avgöra vad som krävs för att ni ska nå skolans mål. Däremot finns det beskrivet vad som är en bra läxa, läs mer om det på Skolverkets hemsida.

Grebofemman: Hur kan elever påverka för att få vara med och bestämma i skolan?
Barnombudsmannen: Hej! Du kan påverka genom elevrådet där barn kan ta upp olika frågor. Du kan också vända dig direkt till lärare eller rektor med frågor. Lyssnar de inte kan du också skriva direkt till utbildningsnämnden om det är en kommunal skola eller till skolans styrelse om det är en friskola. Lycka till!

Barnombudsmannen: Tack för många frågor i dag!!! Nu är det dags för lunch!