"Får läraren ge kollektiv bestraffning?"

Den 20 april 2017 gick det att chatta med Barnombudsmannen om skola och utbildning. Här kan du läsa hela chatten!

Flicka vid dator

Barnombudsmannen: Hej! Välkomna till Barnombudsmannens chatt. Chatten är nu öppen, ni kan börja ställa era frågor nu.

Kasper: va gör barnombudsmannen?
Barnombudsmannen: Hej! Vi lyssnar på barn och unga, bevakar att Sverige följer barnkonventionen och driver på så att vuxna med makt att bestämma följer barnkonventionen.

Kasper: varför vill man va barnombudsman?
Barnombudsmannen: Hej! Jag som är barnombudsman tycker att det är fantastiskt roligt att få möta barn och unga och få mer kunskap om det de tycker fungerar bra eller dåligt samt vilka råd barn har till hur saker kan bli bättre. Det är häftigt när barnens råd till makthavare leder till att saker ändras!

elle: Får läraren ge kollektiv bestraffnign?
Barnombudsmannen: Nej, det får läraren inte göra. Det viktiga är att den elev som har gjort fel får tillsägelser i första hand.

Kasper: finns det någon barnombudskvinna?
Barnombudsmannen: Hej! Jag är den förste barnombudsMANNEN. De två före mig var kvinnor. Ombudsman kan man alltså vara både som man eller kvinna. I Norge heter vår motsvarighet barnombudet, kanske bättre namn?

elle: Får läraren ta elevernas mobiler? jag tcker det är konstigt för man kanske vill kolla upp grejer på mobilen
Barnombudsmannen: Hej! Ja läraren får ta föremål som mobiler om de kan störa så att det blir lugnt och tryggt i klassrummet. Du ska dock få tillbaka mobilen senast efter sista lektionen samma dag.

lina: vem är det som svarar?
Barnombudsmannen: Hej! Det är jag, barnombudsman Fredrik Malmberg!

linda: va kan man göra om man blir mobad i skolan?
Barnombudsmannen: Hej! Alla barn har rätt att vara trygga i skolan. Lagen säger att skolan ska ha nolltolerans mot mobbning och kränkningar. Om man är mobbad har man rätt att få hjälp omedelbart. Det första man kan göra är att tala med någon vuxen som man litar på, hemma eller i skolan. Det kan vara en mentor eller skolsköterska exempelvis. Det går också att få råd från Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen på 08-58608000 mån - fre 9-12 eller mejl beo@skolinspektionen.se

lina: Hej vad kul med chatt hur ofta är det?
Barnombudsmannen: Hej! Vi har chatt varje månad men kommer inom kort att öppna en frågelåda på webben som är öppen varje dag.

pillen: vilka rättigheter har man i skolan?
Barnombudsmannen: Hej! Man har många rättigheter, den viktigaste är att man ska få kunskap och få utvecklas på sina villkor. Man har också rätt att vara trygg. Du har rätt att få stöd om du behöver för att lära dig. Du har också rätt till att bli behandlad på samma sätt som alla andra, dvs inte orättvist. Du har rätt att överklaga en del beslut som skolan fattar. Du har rätt att vara med och ta fram skolans regler. Dvs du har många rättigheter, men också skyldigheter - tex att följa skolans regler och att gå till skolan.

Karlalfred: vad är det bästa med att jobba på barnombudsmannen?Barnombudsmannen: Hej, allra bäst tycker jag och de som jobbar här är att lyssna på barn och ungdomar. Det är ju därför vi vill jobba just här.

lina: får man fråga vadsomhelst?
Barnombudsmannen: Ja, men om det är känsliga saker som rör en person så publicerar vi inte frågan utan då vill vi att frågan inte ställs på chatten. Då kan man ringa vår barntelefon eller mejla info@barnombudsmannen.se Vår barntelefon har 020-231010 må- fre 9-15 och telefonsamtalet syns inte på telefonräkningen.

Anders: Vad skiljer er från Barn och elevombudet?
Barnombudsmannen: Hej! Barnombudsmannen jobbar med alla frågor som handlar om barns rättigheter och Barn och elevombudet tar enbart upp frågor som rör kränkningar i skolan. De kan i dessa frågor hjälpa barn och om det krävs ta strid i domstol.

Karlalfred: vilka jobbar hos er?
Barnombudsmannen: Hej! Vi är närmare 40 personer med olika bakgrund. Det är jurister som är duktiga på lagar och regler, det är pedagoger, socionomer (som har jobbat exempelvis med barn som är omhändertagna), kommunikatörer och personal som sköter om ekonomi, post m m.

 Kasper: vem e barnombudsmannen?
Barnombudsmannen: Sedan 2008 är det jag, Fredrik Malmberg.

pillen: finns det några rättigheter som kränks extra mycket i svenska skolan?Barnombudsmannen: Hej! Viktigast är ju att tänka på hur det är för varje barn. Det flest barn tar upp med oss är mobbning och kränkningar. Dvs att inte känna sig trygg. Andra barn får inte det stöd de behöver för att lära sig.

Olooo: Samarbetar ni med barnombudsmän i andra länder?Barnombudsmannen: Ja, enbart i Europa finns det 42 barnombudsmän. På måndag samlas många av barnombuden i Riksdagen för att tala om situationen för barn på flykt.

Anders: Gör ni något arbete som direkt rör skolan?
Barnombudsmannen: Hej! Ja, varje år granskar vi situationen för barn på ett särskilt område. Årets rapport handlade om barn på flykt. Förra årets om barn med funktionsnedsättning. Oavsett ämne så är skolan en viktig fråga för de barn vi möter. Skolan kommer nästan alltid upp som ett ämne. Sedan bygger vi just nu en webbplats för skolan där barn ska få kunskap om sina rättigheter.

perrowd: finns det någon lag som säger att man inte får ha keps och mössa i skolan?
Barnombudsmannen: Hej! Det finns en lag som säger att skolan ska ha ordningsregler och att eleverna ska vara med och ta fram dessa regler. Rektorn bestämmer vilka reglerna ska vara till slut. Vissa rektorer bestämmer då att man får ha keps, andra tycker tvärtom.

perrowd: Om man är missnöjd med sin rektor vad kan man göra då??Barnombudsmannen: Hej, om man är missnöjd med sin rektor kan man ta upp det med den som är ansvarig för skolan. Är det en kommunal skola så är det skolförvaltningen. Är det en friskola är det styrelsen för friskolan. Om problemen inte handlar om just personen utan om andra åtgärder i skolan så kan man vända sig till Skolinspektionen.

Petra: Hej, jag har en dotter som inte trivs i skolan. Har pratat med rektorn men inget verkar bli bättre. Vad ska jag göra?
Barnombudsmannen: Hej! Man kan be att få ett skriftligt beslut från rektorn på vad skolan har gjort åt det som är problemet. Om man inte har haft möten så kan man be om att få ett sådant. En annan idé kan vara att prata med elevhälsan för att säkerställa att de är involverade. Fungerar inte något av detta kan man vända sig till skolhuvudmannen eller Skolinspektionen.

Olooo: Hej! Jag undrar vilka som är de största förbättringar som ni har gjort vad gäller barns rättigheter?
Barnombudsmannen: Hej! Vi är stolta över mycket! Vårt arbete bygger på att vi lyssnar på barn och att vi i våra rapporter till regeringen för detta vidare. Några av de viktigare sakerna vi bidragit till genom dialogen med barn handlar om att barn som är omhändertagna ska ha en egen socialsekreterare, ska ha rätt att få komma till tals själva, en egen webbsida med info till barn om socialtjänsten (kollpåsoc.se), att det finns förslag om att förbjuda isolering av barn som är omhändertagna/frihetsberövade, att det finns info till barn i psykiatrin och sociala barnavården om deras rättigheter med särskilda barntelefoner som håller öppet osv osv.

elle: Tycker de e konstigt att de får ta telefonen. Är det lag eller?? Kan man klaga till rektorn om man inte tuycker det är okej?
Barnombudsmannen: Hej, ja det är lag på att man får ta föremål som kan störa. Det står i Skollagen.

LitenMenStark: Kan man få praktisera hos er?
Barnombudsmannen: Hej! Vi har praktikanter och PRAO-elever hos oss ibland. Då får man kontakta oss och så får vi se vilka möjligheter som finns just då.

LitenMenStark: När startade barnombudsmannen?
Barnombudsmannen: Sverige ställde sig bakom barnkonventionen 1990 och Barnombudsmannen bildades 1993 för att bevaka att Sverige följer barnkonventionen.

Ylva: Vad tycker ni om friskolor?
Barnombudsmannen: Hej! Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att gå i skolan. Vilken form skolan har, om den drivs privat eller offentligt, säger barnkonventionen inget om.

Lina: hej jag gör ett skolarbete om barnkonventionen. var kan jag hitta mer information?
Barnombudsmannen: Du hittar info på barnombudsmannen.se/for-dig-under-18

Anders: Vilka rättighetsfrågor som rör skolvärlden tycker ni är extra viktiga att granska?
Barnombudsmannen: Hej! Just i år väljer vi att särskilt granska rätten till likvärdig utbildning, dvs att alla barn oavsett var de bor i Sverige ska ha samma rätt till bra kvalité i utbildningen.

Olooo: Vad ser ni som de största utmaningarna i Sverige gällande barns rättigheter‘?
Barnombudsmannen: Hej! Även om Sverige på många sätt är ett bra land att växa upp i så finns det många utmaningar även här. I årets rapport till regeringen lyfter vi särskilt upp situationen för barn som kommit till Sverige på flykt. En utmaning vi sett i alla våra granskningar är barns rätt att få komma till tals och bli lyssnade på. Barn som har det svårt vet ofta rätt lite om vilka rättigheter de har och till vem de kan klaga om de blir dåligt behandlade.

 Lina: Hur många regler finns i barnkonventionen?
Barnombudsmannen: Hej! Barnkonventionen innehåller många regler som länderna har enats om att följa. Ett sätt att räkna är att berätta om alla artiklar i konventionen som tar upp rättigheter - de är 41. Sedan finns det andra artiklar som beskriver hur länderna ska arbeta med konventionen. Barnkonventionen hänger ihop och alla barn har rätt till allt som står i konventionen.

 GrodanBoll: Vem bestämmer vad ni ska jobba med?
Barnombudsmannen: Hej! Lagen om barnombudsman säger att det är barnombudsmannen själv som bestämmer vad vi ska arbeta med. Vi är alltså oberoende vilket är viktigt eftersom vi ska granska hur barnkonventionen följs.

GrodanBoll: Vad tycker FN om sveriges arbet?
Barnombudsmannen: Hej! I FN finns det en särskild kommitté med oberoende experter som kallas för barnrättskommittén. De granskar alla länder som godkänt barnkonventionen vart femte år. När de mötte Sverige senast så sa de att Sverige på många sätt är ett bra land för barn att växa upp i, men att vi också har stora utmaningar. Sverige fick en lista med rekommendationer på hur vi kan bli bättre på att följa barnkonventionen. Den listan kan du hitta på vår hemsida barnombudsmannen.se (sök på FN:s barnrättskommitté)

 ahmad: Har alla barn i sverige rätt att gå i skolan, även om de inte har uppehållstillstånd?
Barnombudsmannen: Hej! Alla barn som vistas i Sverige mer än tillfälligt har rätt att gå i skolan enligt barnkonventionen men också enligt svensk lag. Asylsökande barn och barn som är gömda har dock inte skolplikt, dvs de är inte tvungna att gå i skolan.

Barnombudsmannen: Chatten är nu stängd. Tack för att ni var med! För mer information om kommande chatt besök vår webbplats.

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10
Telefontid: måndag och onsdag 13.00-15.00
tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00
Se våra tips!

Under perioden 20 - 31 juli är telefonen stängd

Här kan du också få hjälp och stöd