Läs chatten om rätt till skydd och socialtjänsten

Onsdagen den 17 februari 2016 gick det att chatta med Barnombudsmannen om rätten till skydd och socialtjänsten. Här kan du läsa hela chatten!

Moderator: Hej och välkomna till dagens chatt! Idag är det Anna-Karin Hildingson Boqvist från Barnombusmannen som chattar.

Lisa: Vet ni om det finns några små barn som behöver hjälp och stöd i området dalarna. Tänker också på barn som kommit till Sverige.
Barnombudsmannen: Hej! Vi vet att det finns barn överallt i Sverige som behöver hjälp på olika sätt. Det kan handla om att barnet har föräldrar som inte kan ta hand om dem men det kan också vara barn som har kommit till Sverige utan sina föräldrar. Soc är den myndighet som har ansvar för att hjälpa barn som inte har det bra hemma. Du kan läsa mer på vår nya webbplats kollpasoc.se.

Jonne: Om jag berättar för soc att mamma slår mig. Får hon reda på det då?
Barnombudsmannen: Hej! I de flesta fall får dina föräldrar reda på att du har berättat för soc om att din förälder slår dig. Soc ska först göra en skyddsbedömning, som betyder att de ska titta på om du behöver skyddas från dina föräldrar. Då kan soc till exempel besluta att du ska flytta till en annan familj. Du kan läsa mer om vad som händer när man berättar för soc om att en förälder slår en på kollpasoc.se.

Viktor: Vem kan gå till soc?
Barnombudsmannen: Hej! Alla som bor i en kommun kan gå till soc i den kommunen. Om man inte vet om man behöver hjälp kan man ringa till soc och ställa frågor. Du kan läsa mer på kollpasoc.se.

Anna: Vad är soc?
Barnombudsmannen: Hej! Soc är samma sak som socialtjänsten. Soc ansvarar för att ge stöd och hjälp till barn som inte har det bra. Läs mer på kollpasoc.se.

Moderator: Just nu har vi problem med att chatta med personer som chattar via en mobil, men vi jobbar på att åtgärda felet. Ni som chattar via datorer är det inga problem med.

Lilleskutt: Hejhej! Hur gör jag för att hitta närmaste socialtjänstkontor? :)
Barnombudsmannen: Hej! PÅ kollpasoc.se. kan du söka på din stad eller kommun och hitta närmaste soc. Tyvärr har vi inte fått kontaktuppgifter från alla kommuner men vi hoppas att få det snart. Om din kommun inte finns med kan du söka på nätet med sökord kommunens namn och socialtjänsten.

Grundsärskolan Sjöbo: Om man har det bråkigt hemma. Kan Socialtjänsten tvinga ett barn mot dess vilja att bo någon annanstans?
Barnombudsmannen: Hej! Om man har det bråkigt hemma ska soc försöka hjälpa barnet att få en trygg situation. Det kan betyda att man under en tid behöver bo någon annanstans. Men soc ska alltid prata med barnet om hur han eller hon vill ha det.

Hejhej: Hur hjälper ni barn som blir illa behandlade hos barnombudsmannen?
Barnombudsmannen: Hej! Barnombudsmannen pratar med barn och unga som blir illa behandlade. Sedan berättar vi för dem som bestämmer vad vi tycker behöver göras för att barn ska få det bättre. Vi har också en telefon dit barn kan ringa för att få svar på frågor. Numret till barntelefonen är 020-23 10 10.

Grundsärskolan Sjöbo: Om man ofta utsätts för nedsättande kommentarer som gör en ledsen från föräldrar eller syskon. Vad ska man göra för att få hjälp?
Barnombudsmannen: Hej! Om ens föräldrar utsätter en för nedsättande kommentarer kan man börja med att prata med sina föräldrar, om man tycker det funkar. Annars tycker jag att du kan försöka prata med någon annan vuxen om hur du har det. Det kan vara någon vuxen på skolan till exempel kuratorn eller en lärare. Du kan också ringa till BRIS som har telefonnumre 116 111. Där finns vuxna man kan prata med om allt möjligt.

Sandy: Om jag går till soc och berättar att jag blir illa behandlad hemma, hamnar jag i fosterhem då?
Barnombudsmannen: Hej! Om du berättar för soc att du blir illa behandlad hemma ska de göra en utredning. I den utredningen är det viktigt för soc att prata med dig och ta reda på vad du vill och känner. Om du inte är trygg hemma kan du behöva bo i ett annat hem ett tag. Läs mer på kollpasoc.se.

Grundsärskolan Sjöbo: Vad är kollpasoc.se?
Barnombudsmannen: Hej! Det är en webbplats för barn och unga om socialtjänsten. Där finns information om vad socialtjänsten gör och kan hjälpa till med. Där kan du också hitta kontaktuppgifter till din närmaste soc.

Bo: Vad gör soc om ett barn anmäler någon för något?
Barnombudsmannen: Hej! De gör en utredning om ett barn behöver hjälp. Den första utredningen kallas skyddsbedömning och då tittar soc på om du behöver hjälp akut. Det är viktigt att soc pratar med barnet som har gjort en anmälan. Läs mer på kollpasoc.se.

6-9:orna: Får mina föräldrar gå in på mitt rum fast jag inte vill det?
Barnombudsmannen: Hej! Du ska ha rätt att ha ett privatliv och det betyder till exempel att du ska kunna säga till dina föräldrar att du vill ha ditt rum ifred. Men om dina föräldrar är oroliga för dig kan de kanske behöva gå in i ditt rum ändå.

Tomas: Finns soc i alla kommuner?
Barnombudsmannen: Hej! Det finns soc i alla kommuner.

6-9:orna: Vad gör Barnombudsmannen egentligen? Hur många BO finns det?
Barnombudsmannen: Hej! Barnombudsmannen arbetar med att träffa barn och unga och lyssna till deras åsikter och erfarenheter. SEdan berättar vi för de som bestämmer vad vi tycker ska förändras i Sverige för att barn och unga ska få det bättre. Vi arbetar också med att sprida information till barn och unga om sina rättigheter. Just nu arbetar vi till exempel med att ta fram material till skolor om hur man kan jobba med barnkonventionen. Det finns en statlig myndighet som heter Barnombudsmannen och chefen för myndigheten kallas barnombudsman. Sedan finns det lokala barnombudsmän runt om i landet på olika platser.

Lisa: Gör inte ni och soc samma saker?
Barnombudsmannen: Hej! Barnombudsmannen och soc gör inte samma saker. Vi hos Barnombudsmannen utreder inte hur barn har det hemma, det gör soc. Soc kan också ge hjälp till barn som behöver det, till exempel genom att man får en kontaktperson eller hjälp med pengar om familjen inte har några. Barnombudsmannen pratar med barn om hur barn tycker att samhället borde förändras på olika sätt och sedan berättar vi det för dem som bestämmer, till exempel regeringen.

Anna: Vilka jobbar på soc?
Barnombudsmannen: Hej! På soc jobbar socialsekreterare som ofta är socionomer. Där kan också finnas exempelvis fältare.

Lily: Kan man gå till soc om man är mobbad i skolan?
Barnombudsmannen: Hej! Om man är mobbad i skolan ska man i första hand vända sig till sin lärare eller rektor. Om man inte får hjälp av dem kan man vända sig till kommunen eller den som äger skolan (om den är fristående). Det finns också något som heter Barn- och elevombudet som hjälper barn som utsatts för mobbning i skolan. Läs mer på www.beo.skolinspektionen.se

6-9:orna: vad händer om man säljer sitt barn till arbete ?
Barnombudsmannen: Hej! Att sälja sitt barn är olagligt och då kan personen dömas för det. Om ett barn utsätts för det ska man alltid ringa polisen på 114 14 eller 112.

Misha: Kan man vara anonym på soc?
Barnombudsmannen: Hej! Ja man kan vara anonym på soc. Då ska man inte säga vad man heter eller var man bor eller något annat som gör att de kan ta reda på vem du är.

Eric: Kan soc bestämma var jag ska bo?
Barnombudsmannen: Hej! Soc kan bestämma att du inte ska bo med dina föräldrar om de gör saker som inte är bra för dig, till exempel slår dig.

6-9:orna: Vilken utbildning har ni som är barnombudsmän? Är ni också socionomer?
Barnombudsmannen: Hej! Vi som jobbar hos Barnombudsmannen har olika utbildning. Nägra är socionomer, men vi har också jurister, pedagoger, statistiker, kommunikatörer och administrativ personal.

Sanna: är man skyldig att ringa till soc om man vet att ett barn blir slagen hemma?
Barnombudsmannen: Hej! De som jobbar med barn är skyldiga att anmäla om ett barn blir slagen hemma. Andra till exempel idrottsledare och scoutledare kan också anmäla men måste inte. Alla människor kan anmäla om de är oroliga för ett barn.

6-9:orna: Va, har inte alla människor anmälningsplikt om de vet eller misstänker att ett barn blir slaget?
Barnombudsmannen: Hej! Nej alla har inte en plikt att anmäla men vi tycker att det är viktigt att människor reagerar om ett barn blir slaget hemma.

Barnombudsmannen: Hej igen! Det står i lagen att människor som vet eller misstänker att ett barn far illa "bör" anmäla det till soc.

xyz: Får mina föräldrar rota runt i min dator som dom vill?
Barnombudsmannen: Hej! Du har rätt att ha ett privatliv, vilket betyder att du ska kunna säga till dina föräldrar att du vill ha din dator i fred. Men om dina föräldrar är oroliga för att du gör något på datorn som du kan skadas av kan de behöva gå in i din dator ändå.

6-9:orna: Nu ska vi snart gå på lunch. Så vi är alla hungriga. Därför undrar vi vilken DIN favoritmat är? Och stort tack för alla svar på våra frågor!
Barnombudsmannen: Hej! Min favoritmat är skaldjur eller tacos! Ha en trevlig lunch, hoppas att det blir något gott.

Moderator: Chatten är nu stängd. Vill ni veta mer om vad socialtjänsten gör kan ni gå in på kollpasoc.se. För mer information om kommande chattar kan ni gå in på barnombudsmannen.se Tack för den här gången!