Frågor och svar

Här hittar du svar på frågor som har skickats in till Fråga Barnombudsmannen.

Har du en annan fråga kan du skicka in den till oss, helt anonymt, här.

Kolla om du fått svar!

Undrar du över något?