Har man rätt till lägenheten och bidrag när man är under 18 och ska föda ett barn?

Har man rätt till lägenheten och bidrag när
Man är under 18 och ska föda ett barn

Svar

Dnr 3.5.2:0461/17

Hej! Enligt lagen är föräldrar eller vårdnadshavare skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 år. Om du är under 18 och får ett barn har du också rätt till viss ekonomisk hjälp.

Vil du veta vilka bidrag du har rätt till kan du kontakta Socialtjänsten, eller soc som det också kallas. Du kan läsa mer om soc och hur du kontaktar dem på kollpasoc.se

Se fler frågor och svar