Är ni vänner med bris?

Är ni vänner med bris?

Svar

Dnr 3.5.2: 0256/18

Hej!

Ja, man kan säga att vi är vänner med Bris. Vi tycker att Bris gör ett viktigt och bra jobb med att lyssna på barn och unga och se till att barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Se fler frågor och svar