Får föräldrar slå sina barn?

Om nån av mina föräldrar skulle slå mig, vad kan dom få för straff för det? Kan man äns bli straffad för det

Svar

Dnr 3.5: 0426/17

Hej!

I Sverige är det förbjudet enligt lag för föräldrar att slå sina barn. Vilket straff de kan få beror det på hur allvarligt brottet är. Det kan till exempel handla om böter eller fängelse.

Det är jätteviktigt att du söker upp en vuxen person  och berättar om du blir slagen hemma. Du kan exempelvis vända dig till din skolkurator, en lärare eller någon annan vuxen du litar på. Du kan också kontakta socialtjänsten där du bor. På kollpasoc.se kan du hitta kontaktuppgifter till soc.

Se fler frågor och svar