Jag vill inte vara med på idrotten, måste jag det?

Svar

Ja, det måste du. Om du går i grundskolan är alla ämnen obligatoriska. Om du går i gymnasiet, som ju är frivilligt, måste du också följa den studieplan du har. I skollagen står att alla barn har rätt att utvecklas på sina villkor. Det betyder att du har rätt att få hjälp att ha idrott så att det passar dig.

Du kan prata med skolsköterskan eller kuratorn om du tycker att det är jobbigt med idrottslektionerna och be dem hjälpa dig. Du kan också prata med någon annan vuxen du litar på, som hjälper dig att prata med skolan.

Se fler frågor och svar