Borde inte rektorn fråga om våra synpunkter?

Hej

När jag gick i förskoleklass på min skola blev jag mobbad mest av en kille men folk hängde med han när han mobba mig. Nu har rektorn bestämt att vi ska mixa klasser på den nya skolan vi ska börja på. Jag har blivit skild från 90 procent av mina vänner och har hamnat med dem som mobbade mig. Jag mår jättedåligt och gråter varje kväll. Vi barn fick inte säga någonting om vilka jag ville komma med och vilka jag inte ville komma med. Jag förstår fortfarande inte hur de har tänkt. Borde de ha pratat med oss barn om indelningen så vi fick säga våra synpunker.

Svar

Dnr: 3.5.2:0516/17

Hej! Vi har tagit bort några grejer från din fråga för att du ska kunna vara anonym.

I barnkonventionen står det att du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter.

En rektor ska alltså fråga eleverna vad de tycker om viktiga saker som påverkar er. Det innebär inte att skolan måste göra precis som du vill, men de måste i alla fall lyssna på dig.

Ingen ska behöva bli mobbad i skolan. Om du inte redan har gjort det kan du prata med rektorn på din skola och berätta hur du känner för den nya indelningen.

Lyssnar inte rektorn på dig kan du kontakta Barn- och elevombudet (BEO). De arbetar mot kränkningar och mobbning i skolan. På BEO:s hemsida kan du läsa mer om vad de kan hjälpa till med och hur du kommer i kontakt med dem!

Se fler frågor och svar