Vem kan jag prata med om jag mår dåligt?

Svar

Om du mår dåligt kan det vara bra att prata med någon vuxen som du litar på. Det kan till exempel vara någon släkting, en lärare eller kuratorn i skolan.

Om du vill prata med någon om hur du mår kan du även vända dig till Bris. Bris är en organisation som arbetar med stöd och hjälp till barn som på olika sätt mår dåligt. Alla barn och unga som hör av sig till Bris får prata med en utbildad och erfaren kurator. De som jobbar på Bris har tystnadsplikt. Det betyder att de inte berättar för någon vad du har sagt. Du behöver inte berätta vem du är. Bris har telefonnummer 116 111 och svarar på samtal varje dag mellan kl. 14-21. Att ringa till Bris är gratis och syns inte på telefonräkningen. Bris har också en chatt och tar emot mejl. Du kan läsa mer på Bris hemsida.

Se fler frågor och svar