Vilka räknas som barn enligt barnkonventionen?

Svar

Enligt barnkonventionen är alla under 18 år barn. I barnkonventionen kallas alltså både barn och ungdomar för barn.

Se fler frågor och svar