Får läraren stoppa och putta mig?

Jag blev utvisad från 1 lektion sen när jag försökte gå in på andra lektion stoppa min lärare mig och puttade in mig i skåpet är det rätt?

Svar

Dnr: 3.5.2:0770/17

Hej,

Alla barn har rätt till en lugn och trygg skolmiljö. Det är absolut förbjudet för lärare att utsätta elever för kränkningar eller våld. Om det finns en rektor eller annan vuxen på skolan som du litar på kan du berätta för hen om vad som har hänt.

Om du tycker att din skola inte hjälper dig kan du anmäla skolan till någon av myndigheterna Skolinspektionen, Barn- och elevombudet eller Diskrimineringsombudsmannen. Till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet kan du anmäla om du har blivit utsatt för kränkande behandling och till Diskrimineringsombudsmannen om du har blivit trakasserad för att du har en funktionsnedsättning eller tillhör en viss religion eller kön.

Du kan läsa mer om hur du anmäler till respektive myndighet nedan.

Skolinspektionen: https://skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Att-anmala-till-Skolinspektionen/. Om du har frågor om anmälningar kan du ringa: 08-586 080 00 eller mejla: skolinspektionen@skolinspektionen.se

Barn- och elevombudet: https://beo.skolinspektionen.se/sv/For-foraldrar/gora-en-anmalan/Att-anmala-till-BEO/. Du kan ringa 08-586 080 00 eller mejla: beo@skolinspektionen.se

Diskrimineringsombudsmannen: http://www.do.se/att-anmala/gor-en-anmalan/#2. Du kan ringa 08-120 20 700 eller mejla: do@do.se

Se fler frågor och svar