Vem startade organisationen??

Svar

Dnr: 3.5.2:0914/17

Hej! Barnombudsmannen är en statlig myndighet. Det innebär att det är regeringen som startade organisationen. Det gjordes år 1993. Den första barnombudsmannen hette Louise Sylwander.

Se fler frågor och svar