Vem ersätter mina saker när jag avvek från ett ungdomshem?

Vem ersätter mina stulna saker när jag avvek från ett hvb hem? Det tog 5 månader att få sakerna skickade till sisungdomahemmet och då fattades det kläder.

Svar

Dnr: 3.5.2:0936/17

Hej! Du har rätt att känna dig trygg och ha dina saker för dig själv, även om du är placerad på ett särskilt ungdomshem. Om någon har stulit dina kläder kan du börja med att prata med någon i personalen. Du kan också kontakta polisen och anmäla att ett brott har begåtts.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om personalen inte lyssnar eller om du tycker att dina rättigheter inte respekteras kan du kontakta IVO för att fråga om dina rättigheter och berätta om det som inte fungerar bra. Du kan maila till IVO på beratta@ivo.se eller ringa deras barntelefon på nummer 020-120 06 06.

Se fler frågor och svar