Har mina föräldrar rätt att ta mitt csn?

Hejsan, har mina föräldrar rätt att ta mitt csn? Går i ettan i gymnaiset.

Svar

Dnr 3.5.2: 0307/18

Hej!

Tills du blir 16 år har dina vårdnadshavare rätt att administrera ditt barnbidrag. När du fyller 16 år och studerar på gymnasiet kan du få studiebidrag. Studiebidraget delas ut till dina vårdnadshavare fram till att du fyller 18 år. Dina föräldrar har rätt att bedöma och bestämma det som är bäst för dig. Det bör dock ske i dialog med dig. Enligt barnkonventionen har du större rätt att bestämma över det som handlar om dig ju äldre du blir.

Se fler frågor och svar