Har jag rätt till mitt studiebidrag eller kan mina föräldrar ta av det lite hur de vill?

Har jag rätt till mitt studiebidrag eller kan mina föräldrar ta av det lite hur de vill? Och om jag får det själv, finns det något de ändå måste betala?

Svar

Dnr 3.5.2: 0119/18

Hej!

Det är CSN som betalar ut studiebidrag till de som går i gymnasieskolan. Fram tills du fyller 18 år är det vårdnadshavaren som får studiebidraget utbetalt till sitt konto. I föräldrabanken står det att föräldrar har underhållskyldighet för sina barn. Det innebär att dina föräldrar är skyldiga att stå för det du behöver och kostnaderna för det, fram tills att du fyller 18 år, eller tills du har avslutat gymnasieskolan.

Enligt barnkonventionen ska föräldrar lyssna på barn och unga, och ta hänsyn till barnets åsikter. Ju äldre och mognare du blir, desto större möjligheter att påverka ska du ha. Men det är alltid den som är vuxen som är ansvarig för ett beslut.

Se fler frågor och svar