Stökigt i klassen

Hur kan man göra om det hela tiden är några i klassen som stör?
Läraren säger till och arbetar hårt med att få ordning men misslyckas
Det är några som slåss och stör hela tiden

Svar

Det är din klasslärare som ansvarar för din arbetsmiljö. Om det inte funkar kan du vända dig till rektorn i din skola. Du kan även prata med någon i elevrådet.
Hoppas att det löser sig!

Dnr 3.5.2: 0811/17

Se fler frågor och svar