Vad är barnkonventionen?

Svar

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Det är FN, förenta nationerna, som skrivit barnkonventionen och Sverige har lovat att följa den, precis som nästan alla länder i världen. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år som bor eller vistas i ett land. 

Se fler frågor och svar