Kan personalen på ett SiS ungdomshem vägra en ungdom att ringa Barnombudsmannen?

Kan personalen på ett SiS ungdomshem vägra en ungdom att ringa Barnombudsmannen eller måste ungdomen berätta sitt ärende för personal innan?

Svar

Nej. Du har alltid rätt att kontakta en myndighet, till exempel socialtjänsten eller Barnombudsmannen. Du behöver inte berätta för personalen om varför du vill ringa till Barnombudsmannen. Du kan däremot behöva anpassa dig efter eventuella telefontider.

Se fler frågor och svar