Måste mina föräldrar få veta hur det går för mig i skolan, fast jag inte vill?

Svar

Fram tills att du fyller 18 år har skolan en skyldighet att informera dina föräldrar om hur det går i skolan. Det står i skollagen. När du fyllt 18 år får du bestämma själv om föräldrarna ska få veta hur det går eller inte.

Se fler frågor och svar