Måste min pappa vara med på skolmötet?

Måste min pappa vara med på skolmötet fast jag inte vill det? Min mamma kommer vara med.

Svar

Dnr: 3.5.2: 0399/18

Hej!

En förälder som inte är vårdnadshavare kan inte kräva att vara med på ett skolmöte. Men om dina föräldrar har gemensam vårdnad om dig har de båda rätt till samma information om hur det går för dig i skolan. Det gäller fram tills att du fyller 18. Skolan är skyldig att berätta det för dina föräldrar eftersom det står i skollagen. 

I takt med att du blir äldre och mognare ska dina föräldrar ta allt större hänsyn till dina synpunkter och önskemål. När du har fyllt 18 år får du däremot helt själv bestämma hur mycket dina föräldrar ska få veta hur det går för dig i skolan.

 

 

Se fler frågor och svar