Får lärarna dela upp oss elever i tjejer och killar och ge oss olika undervisning?

Svar

Det beror på varför ni blir uppdelade. Skolan ska vara till för både tjejer och killar och ni ska få likvärdig undervisning. Ibland kan läraren av olika skäl vilja dela upp en klass i killar och tjejer, till exempel om ni arbetar med sexualundervisning, och det är okej. 

Se fler frågor och svar