Om jag är på ett LVU-hem och får barn, ska socialen ta mitt barn då?

hej
om jag är på ett LVU hem och jag får ett barn.
ska då socialen ta mitt barn med?

Svar

Dnr: 3.5.2:0706/17

Hej! Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om socialen får ta ditt barn om du bor på ett LVU-hem.

Att du bor på ett LVU-hem och får barn betyder inte automatiskt att ditt barn kommer att omhändertas. I första hand är det ditt och den andra förälderns ansvar att se till att barnet har det bra. Om socialtjänsten startar en utredning om ditt barn ska de titta på era möjligheter att ta hand om barnet.

Socialtjänsten ska försöka hitta frivilliga lösningar tillsammans med er för att det ska bli så bra som möjligt för barnet. Det kan till exempel handla om olika typer av stöd till er som föräldrar eller en placering av barnet i ett familjehem. Ett familjehem kan vara släktingar till barnet.  

Ett barn får bara tvångsomhändertas (enligt LVU) om det finns en allvarlig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas och föräldrarna inte går med på den hjälp som socialtjänsten föreslår. Det är en domstol som bestämmer om barnet ska omhändertas.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om det är något mer du undrar över går det bra att skicka in en ny fråga eller ringa till vår telefon för barn och unga. Information om den, och andra ställen där du kan få hjälp, hittar du här: https://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/om-du-har-det-jobbigt/

Se fler frågor och svar