Har Barnombudsmannen sekretess?

Svar

Ja, Barnombudsmannen har sekretess. Det betyder att vi inte sprider information som handlar om hur du mår och hur du har det. Informationen ska hållas hemlig.

Men det är viktigt att veta att vi på Barnombudsmannen också har något som kallas för anmälningsskyldighet. Det betyder att om du berättar att du inte har det bra och vem du är kan vi vara skyldiga att berätta för socialtjänsten om din situation. 

Se fler frågor och svar