Vad händer om barn inte har rätt att tycka som dom vill?

jag gör en arbetsuppgify och behöver hjälp med en fråga..
vad händer med ban som inte har rättigheten att tycka som dom vll?

Svar

Dnr: 3.5.2:0932/17

Hej! Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att tycka och tänka som de vill.

Så här står det i två av barnkonventionens artiklar:

12. Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter. När en myndighet eller domstol hanterar eller beslutar i en fråga som rör dig ska du få möjlighet att komma till tals.

14. Du har rätt att tänka och tycka vad du vill. Du har rätt att följa din övertygelse och att ha vilken religion du vill. Dina föräldrar får vägleda dig, men aldrig bestämma över dina tankar.

Att barn får tycka som de vill betyder inte att alla vuxna måste göra exakt som barnen själva vill. Men de ska lyssna på vad barnet tycker och tänka på det när de bestämmer.

Om du begränsas i vad du får tycka, exempelvis om en lärare säger att du inte får tycka på ett visst sätt, kan du prata med din rektor.

Se fler frågor och svar