Får jag behålla mitt barn?

Hej jag är gravid och vill behålla mitt barn.
Kan socialen eller andra myndigheter tvinga mig till abort eller tvinga mig adoptera bort mitt barn eller sätta barnet fosterhem?
Jag vill behålla mitt barn. Pappan är inte med i bilden eftersom han tar droger så vill jag inte ha kontakt med honom.
Mina föräldrar stöttar mig inte och jag har ingen inkomst. Vad har för rättigheter?

Svar

Dnr. 3.5.2:0345/18

Hej,
Ingen får tvinga dig till abort. I första hand är det ditt och den andra förälderns ansvar att se till att barnet har det bra.

Om du har funderingar kan det vara bra att prata med någon vuxen som du litar på. Det kan till exempel vara någon släkting, en lärare eller kuratorn i skolan. Du kan också ringa till BRIS på 116 111 och prata med en kurator.
www.bris.se/for-barn-och-unga/prata-med-en-kurator/ring-116-111/

Enligt lagen är föräldrar eller vårdnadshavare skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 år. Om du är under 18 och får ett barn har du också rätt till viss ekonomisk hjälp.

Vill du veta vilka bidrag du har rätt till kan du kontakta Socialtjänsten, eller soc som det också kallas. Du kan läsa mer om soc och hur du kontaktar dem på kollpasoc.se

Om barnet inte skulle ha det bra kan socialtjänsten starta en utredning om ditt barn. De ska försöka hitta frivilliga lösningar för att det ska bli så bra som möjligt för barnet. Det kan till exempel handla om stöd till föräldrarna eller en placering av barnet i ett familjehem. Ett familjehem kan vara släktingar till barnet.

Ett barn får bara tvångsomhändertas (enligt LVU-lagen) om det finns en allvarlig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas och föräldrarna inte går med på den hjälp som socialtjänsten föreslår. Det är en domstol som bestämmer om barnet ska omhändertas.

Hoppas att du fick svar på dina frågor. Om det är något mer du undrar över går det också bra att skicka in en ny fråga eller ringa till vår telefon för barn och unga. Information om den, och andra ställen där du kan få hjälp, hittar du här: www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/om-du-har-det-jobbigt/

Se fler frågor och svar