Rätt till eget rum eller mobil

Har jag som 17 år rätt till eget rum om det finns chans till det och har jag rätt till någon sorts mobil enligt lag samt vad jag vill göra på fritiden (sålänge det inte skadar mig såklart)

Svar

Dnr 3.5.2: 0393/18

Hej!

Enligt barnkonventionen har du rätt till en fritid anpassad till din ålder. Du har också rätt att vara delaktig i beslut som rör dina fritidsaktiviteter. Du har även rätt till ditt privatliv, men i barnkonventionen eller i andra lagar står det inte att du har rätt till ett eget rum eller till en mobil.

Barnkonventionen ger dig också rätt till vila, så att du orkar med skolan och fritidsaktiviteter.

Se fler frågor och svar