Vad är ett HVB?

Svar

HVB är en förkortning för ”hem för vård eller boende”. Ett HVB tar emot dig som av olika anledningar behöver bo någon annanstans än hemma. På en del HVB kan du också få hjälp att ändra sådant som inte är bra för dig, till exempel om du gör brottsliga saker, skadar dig själv eller tar droger.

Ett HVB ska likna ett vanligt hem så mycket som möjligt. Du har rätt att känna dig trygg och säker. På HVB ska det finnas personal dygnet runt. Personalen ska hjälpa dig med det du behöver, bry sig om dig och ta hand om dig.

Du kan läsa mer om att bli placerad på HVB på Kollpåsoc.se.

Se fler frågor och svar