Disponera bankkonton

Disponera bankkonton

Svar

Dnr 3.5.2: 0293/18

Hej!

Bankerna har olika åldersgränser för att kunna öppna ett konto, men många banker kräver din vårdnadshavares godkännande om du är under 16 år. Du kan vända dig till banken du har tänkt öppna ett konto hos för mer information.
Om du är 16 år eller äldre kan du disponera och administrera kontot själv. Enligt barnkonventionen har du rätt till ditt privatliv och bestämma mer om saker som berör dig ju äldre du blir.

Se fler frågor och svar