Har mina föräldrar rätt att läsa vad som står om mig i min akt?

Svar

Både ja och nej. Å ena sidan har det som står i din akt sekretess och ska vara hemligt även för dina föräldrar eller andra vuxna som har ansvar för dig.

Å andra sidan ansvarar dina föräldrar för att ta hand om dig tills du har fyllt 18 år. För att de ska kunna ta hand om dig på ett bra sätt kan de behöva få veta saker om dig. Därför kan de få läsa en del av det som står om dig i din akt, men inte alltid allt. 

Se fler frågor och svar