Vad innebär barnkonventionen för en SiS-placerad ungdom?

Svar

Alla under 18 år har samma rättigheter enligt barnkonventionen. Det innebär att även om det finns regler på SiS som du måste rätta dig efter så har du samma rättigheter som alla andra barn och ungdomar!

Det spelar ingen roll vad du har för familj och bakgrund, om du tidigare har begått brott, missbrukat alkohol eller droger, vilket land du kommer ifrån, om du är tjej eller kille eller var i landet du bor.

Till exempel får du inte diskrimineras, du har rätt att få information och rätt till ett privatliv. Du har också rätt att ha en rolig fritid med meningsfulla saker att göra.

Se fler frågor och svar