Vår skolmat är jätteäcklig, hur kan vi få den bättre?

Svar

Skolverket, som är den myndighet som styr och stödjer skolornas arbete, tycker att barn och ungdomar ska få vara med och påverka skolmaten. Det kan du till exempel göra genom ett matråd eller genom elevrådet på skolan.

Prata med din rektor och fråga hur din skola tänker att ni som elever ska kunna påverka skolmaten. Om du vill kan du ta hjälp av en vuxen som du litar på.

Se fler frågor och svar