Vi har ingen dusch hemma, vad jag har för rättigheter?

Min mamma och pappa lever inte tillsammans. mamma har en toalett men men dem kan vi inte kissa på bara bajsa.så vi måste kissa gör vi ute i skogen i det fria. Vi har inte heller nån dusch för vi har inte vatten i stugan. Så vi tvättar oss i köket med en liten balja.

Vill bara veta mina rättigheter.

Svar

Dnr: 3.5.2:0504/17

Hej! Barnkonventionen är en text som innehåller rättigheter som varje barn ska ha. Den gäller alla upp till 18 år som bor eller vistas i ett land.

Sverige har lovat att följa det som står i barnkonventionen. I den står det att barn har rätt till ”skälig levnadsstandard”. Det innebär att du har rätt till en bostad, kläder, mat och rent vatten.

Socialtjänsten (eller soc som den kallas) är en myndighet som ansvarar för att ge stöd och hjälp till barn och unga som inte har det bra. På sajten Koll på soc kan du läsa mer om soc och vart du kan höra av dig för att få hjälp!

Se fler frågor och svar