Omhändertar soc alltid barn eller kan jag få någon annan hjälp?

Svar

Målet för soc är att barn och unga ska kunna bo kvar hemma hos sina föräldrar. Därför försöker de först hjälpa dig och din familj att hitta sätt så att det funkar för dig att bo kvar hemma. Genom olika insatser kan soc hjälpa och stötta dig och din familj medan du bor kvar hemma.

Men om det inte är bra för dig att bo tillsammans med dina föräldrar ska soc hjälpa dig så att du får bo någon annanstans en tid. 

Se fler frågor och svar