Måste jag och min bror flytta till ett nytt familjehem igen?

Jag bor i ett familjehem, soc tänker flytta mig.
Måste jag och min bror flytta vi vill inte till ett nytt familjehem igen?

Svar

Dnr 3.5.2: 0261/18

Soc ska se till att du får bo i ett familjehem där du kan känna dig trygg och säker. De ska ta hänsyn till vad som är bäst för dig och enligt barnkonventionen har du rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som handlar om dig. Du kan läsa mer om hur soc arbetar på kollpåsoc.se

Se fler frågor och svar