Är det ok att inom idrotten bestraffa kollektivt?

Hej!
Är det ok att inom idrotten (simning) bestraffa kollektivt? När vi gör styrkeövningar får alla tex göra fler armhävningar om en av oss inte orkar göra så många som tränaren har sagt.

Svar


Dnr 3.5.2: 0288/18
Hej!
Barnombudsmannen har tidigare uttalat sig om att kollektiv bestraffning inte är tillåtet, så det är viktigt att du reagerar om du råkar ut för sådan behandling. Om du har varit med om kollektiv bestraffning under din fritid kan du vända dig till en vuxen som kan hjälpa dig att prata med personen som utsatte dig för kollektiv bestraffning.
Det är inte tillåtet med kollektiv bestraffning i skolan. Du kan vända dig till elevrådet i din skola eller direkt till rektorn så att denna form av bestraffning upphör.

Se fler frågor och svar