Har barn rätt att återförenas med sina föräldrar?

Barnet har svenskt medborgarskap. Mamman har icke-europeiskt medborgarskap men permanent uppehållstillstånd i Italien. Pappan finns ej med i bilden. Har barnet rätt att återförenas med sin mamma i Sverige?

Svar

Dnr: 3.5.2:0674/17

Hej! Enligt barnkonventionen har barn rätt att vara tillsammans med sina föräldrar, om det inte innebär att barnet far illa på något sätt. Det är Migrationsverket som beslutar om barn har rätt att återförenas med sina föräldrar i Sverige. Du kan klicka här för att kontakta Migrationsverket.

Har du fler frågor går det bra att maila oss på info@barnombudsmannen.se.

Se fler frågor och svar