Vad gör jag om jag blir mobbad?

Svar

Oavsett om du blir mobbad av lärare eller av andra barn eller ungdomar, så bör du berätta om mobbningen för en vuxen i skolan. Det är skolans skyldighet att ta itu med mobbning på en gång. Alla vuxna som arbetar i en skola ska aktivt motverka alla former av kränkande behandling, som mobbning och rasistiska påhopp. Varje skola är skyldig att ha en handlingsplan mot mobbning.

Om du inte får den hjälp du behöver på skolan kan du göra en anmälan till Barn- och elevombudet (BEO). Du kan läsa mer om hur det går till att anmäla på deras hemsida.

Om du är under 18 och vill prata med någon kan du även vända dig till Bris. De har telefonnummer 116 111 och du får prata med en kurator som är utbildad i att ge stöd och råd till människor som har det svårt på olika sätt. Det är gratis att ringa till Bris och det syns inte på telefonräkningen att du ringt till dem. Du kan ringa till Bris alla dagar mellan kl. 14-21 och du kan vara anonym om du vill. Det går också bra att chatta med Bris eller mejla till Bris, du kan läsa mer på Bris hemsida.

Om du blir slagen eller hotad och behöver hjälp ska du ringa till polisen på 112. 

Se fler frågor och svar