Kan skolan tvinga elever att delta i aktiviteter?

Vi ska ha en hajk med våran klass vecka 10 då vi ska vara utomhus i ett helt dygn och lära oss om krisberedskap och överlevnad. Är det lagligt för skolan att tvinga eleverna att delta i dessa aktiviteter, de tillhör inga ordinarie skolämnen? En skoldag får väl högst vara 8 timmar i grundskolan. Borde man inte åtminstone få någon slags kompensation? Eller måste man söka ledigt om man inte vill delta?

Svar

Dnr 3.5.2/0187/18
Hej!
Skolan får inte tvinga elever att delta i aktiviteter som sker efter skoltid. En skoldags obligatoriska del, det vill säga det som eleverna ska vara med på, får vara högst 8 timmar lång. Enligt barnkonventionen har du rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter. Prata med din lärare eller rektorn i skolan om du inte vill delta i aktiviteten.

Se fler frågor och svar