Vad är ett jourhem?

Svar

Ett jourhem är en familj som kan ta emot dig på en gång, när det till exempel är akuta problem i din egen familj.

Ett jourhem kan se ut på olika sätt. Det kan finnas en eller flera vuxna i familjen och det kan bo andra barn där. I ett jourhem bor du oftast bara en kortare tid, som längst sex månader.

Du kan läsa mer om jourhem på Kollpåsoc.se

Se fler frågor och svar