Vad är Barnombudsmannen?

Svar

I Sverige har alla barn och unga under 18 år en egen barnombudsman. Barnombudsmannen är chef för en myndighet som heter likadant. Sedan 2008 är Fredrik Malmberg barnombudsman och chef för Barnombudsmannen.

Hos Barnombudsmannen arbetar ungefär 30 personer med barns egna mänskliga rättigheter. De rättigheterna finns i ett dokument som heter barnkonventionen. Vi undersöker hur barnkonventionen fungerar i samhället, informerar om den och kommer med förslag på hur lagar och regler i Sverige bör ändras för att stämma överens med barnkonventionen. Vi får inte hjälpa enskilda barn, men kan informera barn om deras rättigheter och tipsa om vart man vänder sig om man inte har det bra.

Se fler frågor och svar