Har skolan verkligen rätt att klaga på hur jag klär mig?

Hej, jag är 15 år och går i nian på grundskolan. Skolan har ringt och klagat på hur jag gått klädd. Har skolan verkligen rätt att klaga på hur jag klär mig?

Svar

Dnr 3.5.2:0138/18

Hej!

Tack för din fråga om klädsel i skolan.

Alla barn har rätt att ha det bra i skolan. Enligt barnkonventionen har du rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter.

Det finns en myndighet som heter Skolverket, som ger stöd och vägledning om skolan. Enligt Skolverket är det inte okej att ha klädkoder på en skola. De säger att elevers klädsel och utseende är ett individuellt uttryck som bestäms av eleverna själva, men vissa aspekter som handlar om kläder kan tas upp i ordningsreglerna. Ordningsregler ska tas fram tillsammans med eleverna. Du kan läsa mer om vad Skolverket säger om klädsel i skolan här: https://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/klader-och-skoluniformer-1.263558

Om man upplever att skolan gör fel ska man i första hand vända sig till skolans rektor. Hjälper inte det kan man vända sig till kommunen eller det företag som driver skolan. Man kan också vända sig till Skolinspektionen och göra en anmälan. Skolinspektionen är den myndighet som granskar om skolor följer lagen. Du hittar mer information om det här: https://elev.skolinspektionen.se/sv/detta-kan-vi-hjalpa-till-med/

Se fler frågor och svar