Vad är SiS?

Svar

SiS är en förkortning av Statens institutionsstyrelse. Det är en myndighet som har ansvar för det som kallas särskilda ungdomshem eller SiS-hem.

På SiS jobbar bland annat behandlingsassistenter, psykologer och lärare. På SiS finns alltid personal dygnet runt.

Du kan läsa mer om SiS eller särskilda ungdomshem på Kollpåsoc.se.

Se fler frågor och svar