Frågor och svar

Här har vi samlat svaren på vanliga frågor om barnkonventionen och barn och ungas rättigheter. Har du fler frågor går det bra att ringa vår barntelefon. Numret dit är 020- 23 10 10. Det här numret är gratis att ringa och syns inte på telefonräkningen.

Tre tonårskillar sitter vid en skolbänk.

Familj

 • Får föräldrar slå sina barn? »

  Svar: Nej. Sedan 1979 har det varit förbjudet för föräldrar att slå sina barn.

 • Vem bestämmer egentligen, föräldrarna eller lagen? »

  Svar: Föräldrarna bestämmer över sina barn som är under 18 år. Men de måste följa de lagar och regler som finns. Till exempel står det i lagen att föräldrar inte får slå sina barn och då måste de förstås följa lagen.

 • Vad gör jag om mina föräldrar ska flytta isär? »

  Svar: Du har rätt att ha kontakt med båda dina föräldrar. Efter en separation fortsätter oftast båda föräldrarna att ha ansvar för barnet. I vissa fall bor barnet hos den ena föräldern i veckorna och träffar den andra på helgerna. 

  Man kan också bo varannan vecka hos den ena och varannan vecka hos den andra. Du har rätt att säga hur du tycker att er kontakt ska vara i framtiden.

  Ibland kan föräldrarna inte komma överens om vem barnet ska bo hos. Då är det en domstol som bestämmer vad som ska gälla. Barnet har rätt att säga sin åsikt. Oftast är det någon från socialtjänsten i kommunen som kommer och pratar med barnet om vad han eller hon vill. Domaren får sedan veta vad barnet har sagt. Ju äldre barnet är desto mer måste domaren ta hänsyn till barnets vilja.

Identitet

 • Vad gör jag om jag har frågor om min kropp? »

  Svar: Du kan alltid vända dig till skolsköterskan eller skolläkaren om det är något du undrar över.

  Om du mår dåligt eller får problem med någonting som rör kroppen bör du prata med en förälder eller någon annan vuxen som du litar på. Du kan också söka hjälp på vårdcentralen eller ringa sjukvårdsupplysningen. 

  Om det finns en ungdomsmottagning i kommunen kan du vända dig dit. Där kan du även få hjälp om du till exempel behöver preventivmedel.

  Du kan också gå in på umo.se, som är en ungdomsmottagning på webben.

 • Får jag bestämma om jag ska byta namn? »

  Svar: Om du är över 12 år har du rätt att säga nej om dina föräldrar vill att du ska byta namn. När du är 18 får du själv bestämma om du vill byta namn.

Inflytande

 • Får jag vara med och bestämma om en lag? »

  Svar: Nej, inte direkt. Det är regeringen som föreslår nya lagar och det är riksdagen som beslutar om de ska börja användas. Däremot får alla svenska medborgare över 18 år vara med och bestämma vilka som ska sitta i riksdagen.

Information

Lek, fritid, kultur och vila

Lika värde

 • Får jag diskrimineras för att jag är tjej eller kille? »


  Svar: Nej. Om du tycker att du blivit diskriminerad i skolan kan du ta upp det med rektorn. Lyssnar inte rektorn kan du kontakta Skolinspektionens barn- och elevombud på deras webbplats beo.se. Blir du diskriminerad på en arbetsplats eller i högskolan kan du anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen på deras webbplats do.se.

 • Är det diskriminering att ha ett "tjejrum" och inte ett "killrum" på fritidsgården? »

  Svar: Det beror på varför man har ett speciellt tjejrum. Att inte diskriminera betyder inte att alla ska behandlas exakt lika. Ibland behöver vissa grupper särskilt stöd för att kunna ha det lika bra som alla andra. Att det finns ett särskilt tjejrum kan exempelvis bero på att tjejerna behöver ett eget utrymme där de slipper konkurrera med killarna om platsen.

 • Var går gränsen för diskriminering? »

  Svar: Det är väldigt svårt att svara på. Men att diskriminering är förbjudet innebär inte att alla måste behandlas exakt likadant. Man måste veta orsaken till varför någon behandlar någon annan annorlunda.

Må bra

 • Vad gör jag om någon dricker för mycket? »

  Om du oroar dig för att någon dricker för mycket alkohol bör du prata med någon vuxen. Exempelvis en skolkurator, skolpsykolog eller en skolsköterska. 

  Om du vill prata med någon och vara anonym kan du kontakta Bris genom att ringa 116 111 eller via e-post eller chatt på deras webbplats bris.se. Du kan också ringa till Jourhavande kompis (020-222 444), en telefonjour som är öppen de flesta kvällar. 

  Om du inte får det stöd du behöver kanske du behöver hjälp från kommunens socialtjänst. De hjälper unga människor som har det svårt. Först och främst ska de lyssna på vad du vill berätta. Sedan kommer de att försöka prata med dina föräldrar. Du kan nå socialtjänsten genom din kommuns växel.

  Om något allvarligt händer och du behöver hjälp fort ska du ringa polisen på 112.

 • Vad gör jag om jag blir slagen? »


  Svar: Att slå någon är olagligt och om någon slår dig så begår den personen ett allvarligt brott. 
  Om du blir slagen, oavsett om det är av en vuxen eller ett barn, så bör du försöka hitta någon vuxen som kan hjälpa dig. Du kan ringa polisen på 112 om du har blivit slagen eller om någon hotar dig.

  Om du inte vågar polisanmäla den som slår dig är det ändå bra om du kontaktar en skolsköterska, skolkurator eller skolpsykolog. Av dem kan du få hjälp och stöd att göra en anmälan. 

  Om du vill prata med någon och vara anonym kan du kontakta Bris genom att ringa 116 111. På deras webbplats bris.se kan du även skicka e-post eller chatta. Du kan också ringa till Jourhavande kompis (020-222 444), en telefonjour som är öppen de flesta kvällar. 

  Om det är någon i din familj som slår dig kanske du behöver hjälp från kommunens socialtjänst. De hjälper unga människor som har det svårt. Först och främst ska de lyssna på vad du vill berätta. Sedan kommer de att försöka prata med dina föräldrar. Du kan nå socialtjänsten genom din kommuns växel.

 • Kan jag bli straffad för att jag tittar på barnförbjudna filmer? »

  Svar: Nej, du kan aldrig bli straffad för att du ser en barnförbjuden film. Däremot är det straffbart för den vuxne som hyr ut eller säljer en barnförbjuden film till barn under 15 år.

Skydd

Utbildning

 • Är det lag på att man måste göra läxorna när man är sjuk? »

  Svar: Är man sjuk kan man inte göra några läxor. Det får man ta igen när man kommer tillbaka till skolan.

 • Vem bestämmer hur lång en skoldag får vara? »

  Svar: Det står i lagen att skoldagen får vara högst 8 timmar i grundskolan. Om du går i årskurs ett eller två får skoldagen vara högst sex timmar. En skoldag består av både lektioner och raster.

 • Vem bestämmer vad man ska göra på gympan? »

  Svar: Det finns en kursplan för varje ämne där det står vad man ska lära sig. Samma kursplan gäller för alla skolor i hela Sverige. Sedan är det upp till varje lärare att bestämma hur varje lektion ska se ut. Du som elev har rätt att vara med och bestämma över hur din utbildning utformas. Det står i skollagen.

 • Vad gör man när maten i skolan smakar illa? »

  Svar: Det är olika från skola till skola hur maten smakar. Tycker många på din skola att maten smakar illa bör ni ta upp frågan med rektorn. Prata också med ditt elevråd.

 • Om det är någon som förstör, får hela klassen straffas? »

  Svar: Nej, det kallas för kollektiv bestraffning och är inte tillåtet.

 • Vad händer om läraren inte lär eleverna någonting? »

  Svar: Om ni är missnöjda med en lärare är det allra bäst om ni tar kontakt med rektorn och pratar med honom eller henne.

 • Får barn bestämma vilken skola de ska gå i? »

  Svar: Nej, det är föräldrarna som bestämmer det. Men i en sådan viktig fråga måste förstås föräldrarna lyssna på vad barnen säger.

 • Vad gör jag om jag blir mobbad? »

  Svar: Oavsett om du blir mobbad av lärare eller av andra barn eller ungdomar, så bör du berätta om mobbningen för en vuxen i skolan. Det är skolans skyldighet att ta itu med mobbning på en gång. Alla vuxna som arbetar i en skola ska aktivt motverka alla former av kränkande behandling, som mobbning och rasistiska påhopp. Varje skola är skyldig att ha en handlingsplan mot mobbning. 

  Om du inte får den hjälp du behöver på skolan kan du göra en anmälan till Barn- och elevombudet BEO på Skolinspektionen

  Om du vill prata med någon och vara anonym kan du kontakta BRIS genom att ringa 116 111 eller via e-post eller chat på deras webbplats bris.se. Du kan också ringa till Jourhavande kompis (020-222 444), en telefonjour som är öppen de flesta kvällar. 

  Om du blir slagen eller hotad och behöver hjälp ska du ringa polisen på 112.

 • Hur mycket läxor och prov får man ge i skolan? »

  Svar: Några regler kring läxor finns inte. Men det är viktigt att barn och unga har tid med annat än läxor, att de även får chans att ta igen sig och umgås med sina kompisar på fritiden.

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen
Pojke med hatt och hans kompisar

Telefon för dig under 18

020-23 10 10

Telefontid: vardagar 10.00-15.00  Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd