Får föräldrar slå sina barn?

Svar: Nej. Sedan 1979 har det varit förbjudet för föräldrar att slå sina barn.