Vad gör jag om jag har frågor om min kropp?

Svar: Du kan alltid vända dig till skolsköterskan eller skolläkaren om det är något du undrar över.

Om du mår dåligt eller får problem med någonting som rör kroppen bör du prata med en förälder eller någon annan vuxen som du litar på. Du kan också söka hjälp på vårdcentralen eller ringa sjukvårdsupplysningen. 

Om det finns en ungdomsmottagning i kommunen kan du vända dig dit. Där kan du även få hjälp om du till exempel behöver preventivmedel.

Du kan också gå in på umo.se, som är en ungdomsmottagning på webben.