Har jag rätt att känna till mina rättigheter?

Svar: Ja, det står i barnkonventionen att alla barn har rätt att känna till sina rättigheter och det är staten som ansvarar för det.