Har man rätt att få en fritidsgård?

Svar: Någon självklar rätt finns inte. Men om du och dina kompisar vill ha en fritidsgård, så kan ni försöka påverka politikerna i kommunen.